Kirjoittanut Wespa | 19 tammikuu, 2010

Kanavointi – Mitä se on


Tämä artikkeli on kirjoitettu omien kokemusteni ja oman maailmankuvani kautta. Maailmankuvaltani olen panteisti ja olen harrastanut kanavointia reilun vuoden verran satunnaisesti, joskus aktiivisemmin ja joskus harvemmin.

Kirjoituksen näkemykset pohjautuvat osittain siihen tietoon, että kaikki ovat yhtä (sinä olet kaikki ja kaikki ovat sinä) ja oma alitajunta on yhteys tähän kaikkeen.

MITÄ ON KANAVOINTI?

Lyhyesti kuvailtuna kanavoiti on tiedon siirtoa jossa yhteys on yleensä telepaattinen. On myös mahdollista kanavoida tiedon sijasta esim. pelkkiä tunteita. Kanavoija toimii puhelimen tai radion tavoin ja virittäytyy tavallaan samalle ”värähtelytaajuudelle” kanavoitavan kohteen kanssa.

Kanavoinnissa otetaan yhteys esim. enkeleihin, henkiin, omaan henkioppaaseen tai vaikkapa avaruusolentoihin. Tarkoituksena on yleensä saada tietoa ja opastusta.

Itse tapahtumassa voi kokea, että on kahdessa paikkaa samaan aikaan. Tuntee, että on esim. kanavoitava enkeli ja oma itsensä. Suuri yhteenkuuluvuuden ja ymmärryksen tunne on myös yleistä. Myös tiedostamattomassa tilassa kanavointi on mahdollista.

Kanavoinnin kautta saatu viesti voi tulla ajatuksena, äänenä tai vaikkapa tekstinä.

Itse näen, että kanavointi on oman alitajunnan valjastamista oman sisäisen totuuden äänelle. Näen, että kaiken ollessa yhtä, sisäänpäin kääntymällä itseensä, avautuu suuri maailma (jota ei normaalisti tiedosta).

KANAVOINTITAPOJA

 • Automaattikirjoitus
  Automaattikirjoituksessa yhteyshenkilö (esim. enkeli) kirjoittaa kohdehenkilön kautta. Mahdollista kynällä tai vaikka tietokoneen näppäimistöllä. Yleensä automaattikirjoituksen aikana henkilö on transsin kaltaisessa tilassa ja ei ole tietoinen kirjoittamastaan. Joissain harvoissa tapauksissa henkilö voi kuitenkin olla hereillä ja saada tietoisesti ulkoiselta tuntuvia ajatuksia päähänsä, jotka hän sitten kirjoittaa ylös (ajatukset voi myös tuottaa puheena).
 • Yhteyshenkilö puhuu kauttasi
  Tässä kanavointimuodossa yhteyshenkilö (esim. avaruusolento) puhuu kanavana toimivan ihmisen kautta. Ihminen saattaa saada tietoisesti ulkopuoliselta tuntuvia ajatuksia päähänsä ja sitten muodostaa niistä puhetta. Toisessa kanavointitavassa kanavoija on tiedostomattomassa tilassa (esim. syvässä transsissa) ja silloin yhteyshenkilö puhuu suoraan kanavana toimivan ihmisen kautta.
 • Univiestit
  Joissain tapauksissa ihminen voi toimia kanavana unen aikana (tämä on ehkä yleisin kanavoinnin muoto). Unessa ihmiseen otetaan yhteyttä, hänelle näytetään asioita ja häntä opetetaan. Tällaiset unet ovat yleensä selviä ja niistä saattaa tulla vahva ja outo tunne. Unien aikana saatat käydä eri maailmoissa ja saatat nähdä erilaisia symboleja.
 • Ruumiista irtautuminen
  Tämä ei välttämättä ole niinkään kanavointitapa, vaan enemmänkin tapa mennä suoraan kohteen luo. Tässä ei siis enää toimita ”puhelimena”, vaan ihmisen tietoisuus siirtyy suoraan kommunikaatioon yhteyshenkilön kanssa.

Kanavointi voidaan suorittaa valvetilassa tai esim. transsissa. Myös unien kautta kanavointi on mahdollista.

POHJUSTUS

Olettaen, että rinnakkaistodellisuuksia ja todellisuuksia on olemassa loputon määrä pääsemme lopputulokseen: kaikki tapahtuu. Ihan kaikki mitä voit kuvitella ja olla kuvitelematta tapahtuu jossain päin jotain rinnakkaistodellisuutta tai dimensiota. Loputtomia rinnakkaistodellisuuksia ja monia dimensioita tukevat mm. monet kvanttifyysikot. Erilaisia kvanttiteorioita on useita.

Rinnakkaistodellisuuksiin liittyen myös jokainen ajatus ja jokainen nanohetki on oma rinnakkaistodellisuutensa. Tästä näkökulmasta siis olet seikkaillut tässä elämässä jo loputtoman tai todella suuren määrän rinnakkaistodellisuuksia läpi. Päätöksesi tehdä maukas voileipä tai päätös jättää se tekemättä haarauttaa todellisuuttasi siitä, jossa teit päinvastoin tai jotain muuta. Tällainen on jokainen hetki. Sinulla on vain lineaarinen kokemus elämästäsi, niin kuin monilla muillakin rinnakkaistodellisuussinuilla. Todellisuudessa muutut kuitenkin joka hetki. Myös elimistösi uudistuu ihan fyysiselläkin tasolla kokoajan ja aivoissasi syntyy uusia synapseja, sekä aivoratoja. Et ole siis sama ihminen kuin esim. tunti sitten.

Ymmärtääkseni myös joissain tiedepiireissä on päästy tulokseen, että aika itsessään on illuusio. Oikeasti kaikki tapahtuu tässä ja nyt (menneisyys ja tulevaisuus).

Voimme olettaa kvanttifysiikan kautta myös, että kaikki ovat yhtä. ”Minä olen kaikki ja kaikki on minä”.

JOHTOPÄÄTÖS

Näistä voi vetää johtopäätöksen, että kun käytät mielikuvitustasi tai omaa mieltäsi ja ajattelet juttelevasi siniselle kissalle, jolla on kolme korvaa, teet todellisuudessa juuri niin. Koska on olemassa yksi todellisuus, jossa on täsmälleen samanlainen sininen kissa, joka ajattelee puhuvansa tai ajattelevansa juurikin sinulle. Tuon esimerkin kissan voi korvata millä tahansa kohteella jonka pystyy keksimään. Myös tulevaisuuden itselle jutteleminen olisi mahdollista rinnakkaistodellisuuksien ja ajan illuusion mahdollistamana.

Yhdestä näkökulmasta siis minkä tahansa kuvitellun tilanteen tai asian ajatteleminen olisi kanavointia ja yhteyttä johonkin mikä on todellista jossain päin jotain todellisuutta. Ajatellessasi vaikka teen keittämistä olet yhteydessä siihen todellisuuteen jossa keität teetä (esim. tulevaisuus). Se mihin todellisuuksista olet yhteydessä riippuu visualisoinnistasi ja ajattelemistasi rajoitteista. Jos esim. kuvittelet, että keität alasti teetä, niin se jo rajoittaa ne todellisuudet pois, joissa keität vaatteet päällä teetä. 😀

Lapset ovat mestareita kanavoinnissa leikkiessään ja harjoitellessaan erilaisia tilanteita mielikuvaharjoitusten kautta. Ehkä mm. tästä johtuen jotkut lapset ovat myös yleisesti ottaen aikuisia herkempiä aistimaan henkiä yms. Aikuisilta on tuo luonnollinen taito jäänyt taka-alalle tai sitä käytetään eri tavalla esim. murehtien menneisyyttä tai toivoen hyviä asioita tulevaisuudelle (kanavointia sekin, tiedostamatonta sellaista).

Kaikki siis kanavoivat tavalla tai toisella, mutta se, että kuinka moni on siitä tietoinen ja kuinka moni käyttää sitä tietoisesti hyödykseen on sitten ihan henkilöstä riippuva asia.

Kaiken ollessa yhtä voimme miettiä, että puhutko omalle alitajunnallesi tai tajunnan osallesi vai puhutko oikeasti ulkopuoliselle olennolle. Itse olen tullut johtopäätökseen, että kumpikin on samaan aikaan totta (johtuen siitä miten haluat asiaa katsella). Puhut siis alitajunnan osallesi, jossa tämä kissa sijaitsee, sillä se kuten ympäröivä maailmakin on osa sinua / on sinä. Toki asian voi nähdä myös muista näkökulmista. Tuo kuvaa vain parhaiten tämänhetkistäni kuvaa asiasta.

Voimme myös tehdä johtopäätöksen, että oikeasti kukaan ei puhu kenellekkään vaan vain itselleen. Kaikki kommunikaatio on siis itselle puhumista tästä näkökulmasta.

Jos kanavointi on omalle alitajunnalle puhumista (joka sisältää kaiken) tai sen kautta puhumista, niin pitää myös miettiä mikä on se todellinen minä. Pelko on jotain mitä sinä et halua, tietoisuus siitä, että sinä olet jotain mitä et halua tai pelkoa siitä, että menetät jotain mitä sinulla on. Pelko siis ei ole sinä. Aito kanavointi onnistuu siis sisäisen rakkauden kautta, joka on yhteys sinuun itseesi ja siihen aitoon kaikkeuteen mitä se pohjimmiltaan on. Kaikki on pohjimmiltaan rakkautta. Pelko ja negatiivinen ajattelu itsessään on tiedon puutetta ja eroavaisuutta sisäisestä syvimmästä itsestä. Kanavoidessa kannattaa siis suodattaa saatu tieto tunteilla. Jos saat negatiivista tietoa, niin se ei kuvaa aitoa todellisuuttasi, kun taas sen ollessa positiivista rakkausenergiaa se kuvaa hyvin sinun aitoa todellisuuttasi tai sitä mihin olet menossa.

Nämä kaikki ovat omia havaintojani kokemusteni kautta, joita tukevat mm. monet tiedemiesten teoriat. Olen harrastanut enemmän ja vähemmän kanavointia reilun vuoden verran. Tarkoitus olisi jatkossa jossain vaiheessa, kun aika on sopiva julkaista/kuvata kanavointiprosessi/kanavointeja youtubeen. Siellä on tosin jo tämä ja tämä, mutta en sen suurempaa julkistusta ole tehnyt. Jatkossa olisi siis tarkoitus jakaa tietoa kanavoinnin kautta enemmänkin.

SUOSITTELEMIANI KANAVOIJIA

Parhaita kanavointeja tulee mielestäni henkilöltä nimeltä Darryl Anka, joka kanavoi Basharia (tässä muutamia videoita). Suurin osa on tieteellisestä näkökulmasta ja hän selittää kaikki asiat juurta jaksaen niin, että suurin osa ymmärtää mistä on kyse ja miten voi parantaa omaa elämää. Hänen alitajunnallaan/olennoilla (johtuen näkökulmasta) on myös todella hauska huumorintaju, joka ilmenee monissa sanakäänteissä ja hauskoissa esimerkeissä, sekä myös ilmeissä ja äänenpainossa.

Toinen mielenkiintoinen kanavoija, joka on osunut myös ennustuksissaan useasti oikeaan on Lee Carrol, joka kanavoi Kryonia (tässä äänitteitä ja tekstinä). Nämä ovat hyvinkin tunnepohjaisia kanavointeja, joista tulee useasti itselleni kyynel silmään. Viesteistä hehkuu rakkaus ja selvä avustaminen ihmisen omalle voimalle. Viesteissä ohjataan myös elämään hyvää elämää ja kehittymään ihmisenä, sekä ihmisrotuna kohti rakkautta.

Kolmas joka tulee mieleeni on David Wilcock, joka on kanavoinut muistaakseni Ra -nimistä entiteettiä. David on tosin kanavoinneistaan hieman tuntemattomampi, kun hänen suurin meriittinsä on tieteellisen aineiston ja yhteen kerätyn tiedon kautta tuotu tieto. Davidin sivusto.

MILLAISIA KANAVOINTEJA KANNATTAA KUUNNELLA JA MILLAISIA KANAVOINTEJA PIDÄN ARVOSSA

Negatiiviset kanavoijat huomaa yleensä onnettomuusennustuksista ja viesteistä, joista hehkuu pelko. Tällaisissa kanavoinneissa näyttäisi mielestäni olevan myös vähemmän tietoa kuin esim. Basharin viesteissä. Itse en pidä negatiivisia kanavointeja juurikaan arvossa, vaan pidän niitä ihmisen oman egon tai altergojen (psykologinen näkökulma) tuomana ”häiriönä” viestissä. Negatiivisuus ei ole myöskään aidon alitajunnan/sen syvimmän rakkausitsemme ominaisuus vaan se tulee siis egosta joka ei ole aitoa itseämme. Tästä näkökulmasta katsoen negatiivinen viesti ei ole myöskään aidosti kanavoitu (ei ole syvintä itseä). Silti näissäkin voi olla totuudensiemeniä joukossa ja useasti onkin.

Toki on mahdollista, että on negatiivisiakin olentoja joita voi kanavoida tai olentoja jotka ovat positiivisia, mutta tuovat viesteissään myös negatiivista polariteettia. Negatiivisuus vs. positiivisuus on kuitenkin moraalin ja tunteiden luoma kuva, joka on kehittynyt tässä dualistisessa maailmassa.

Näen, että dimension ollessa positiivisemmin varautunut (enemmän nautintoa, hyväksymistä, rakkautta yms.), se ei itsessään enää ole dualistinen ja siten ei myöskään välttämättä tuo negatiivista tietoa, mutta silti sen voi toki tulkita sellaisena tai muuttaa sitä matkalla ihmisen oman egon vaikutuksen kautta. Siksi olisi mielestäni hyvä luottaa positiivisiin viesteihin ja kanavoidessa pyrkiä tiedostamaan tunteensa ja suodattamaan egosta tuleva pelko yms.

MITEN VOIN ALOITTAA KANAVOINNIN? MITEN KANAVOIDA?

Kanavointiopas tässä artikkelissa:
Kanavointiopas – Kanavointi meditaation avulla

Tällä videolla vastaan mm. siihen mitä on kanavointi, miten voi kanavoida ja mitä hyötyä kanavoinnista on?

Suuri kiitos Hartsalle, joka teki aiheesta keskustelun Paranormaali Blogin foorumiin. Tämän kautta sain hyvin ajatukseni järjesteltyä.

Voitte myös kysyä minulta jotain jos tulee mieleen. Vastailen mielelläni kysymyksiin kanavointia koskien. Olisi myös kiva kuulla muitten kanavointikokemuksista. 🙂

Lähteitä ja lisätietoa:
http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/kanavointi.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse
http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation
http://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
http://www.newscientist.com/article/mg19726391.500-is-time-an-illusion.html
http://www.socialtext.net/wired-mag/index.cgi?is_time_an_illusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheism
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alitajunta


Responses

 1. EEeeerittäin kattava artikkeli! Juuri tätä tarvitsin! 🙂

 2. Ihan mielenkiintoinen paketti aiheesta. Kiitos tästä.

 3. Hyvä artikkeli. Tekstiäkin on ihan hyvä määrä ja lähdemateriaalia. Nice work 🙂

 4. Paljon kiitoksia!! Aivan kuin omia ajatuksia joita en ole pystynyt pukemaan sanoiksi. Auttaa eteenpäin ja hyödyntämään kanavointia paremmin.

 5. Olepa hyvä, oli ilo toimia ”kanavana” ajatuksiesi organisointiin 😉

  Tyhjentävän artikkelin saitkin aikaan, hyvä hyvä!

 6. Kiitos sivustasi ja on hienoa että jaat tätä tietoa, oppia tai miksi sen miellätkin. Olen saman opin tiellä ja niin jatkossakin.

  Ajattelin sinulle vinkkinä kertoa että, kun nämä läppärit on niin yleisiä ja näiden pienet kaiuttimet toistaa äänen ”huonosti” niin, kun teet videoita esim. You Tubeen niin ainakin minulla taustamusiikki jossa oli korkeahkoja ääniä häiritsi kuuntelemista. Ainakin videossasi:MITEN VOIN ALOITTAA KANAVOINNIN? MITEN KANAVOIDA?

  No asia oli oikein ja selkeää, mutta ko taustamusa vähän häiritsi. Asian, jos sinusta tuntuu että tällä on merkitystä, voi muuttaa miksaamalla tausta hieman hiljaisemmaksi tai valitsemalla sellaisen taustan joka ei korostu näillä läppäri kaiuttimilla.

  Ei kovin suuri asia minulle koska voinhan itse eqalisoida sinun videosi mieleiseksi.

  Kirjoitin tämän koska pidät sivujasi ja viestiäsi tärkeänä työnä. Ja ajattelin, tai ”tuli vaan tunne asia sinulle kirjoittaa” you know.

  Jos kiinnität ääneen jatkossa huomiota, niin sitä parantaa huomattavasti myös se seikka että video tai muu äänite tehdään tilassa jossa ei kaiu. Esi ympärillä on pehmeää tai muuta ääntä imevää materiaalia.

  Olet varmasti huomannut asian alan nettivideoita katselleena että ääni joskus kaikuu ja on vaikea ymmärtää puhetta. Ainakin minulle käy näin kun paljon katselen englannin kielisiä. Kanavointeja jne jne.

  Kiitos sivuistasi ja parasta jatkoa. Seurailen täältä Kannuksesta aina aika ajoin.

  Tommi Hirsikangas

 7. Joo ihan totta. Yleensä miksaan taustaäänen paljon hiljasemmalle, mutta jostain syystä oli jäänyt tähän aika kovalle. Tuon kuvasin myös webbarilla, jolla nauhoittessa tulee ärsyttävää taustaininää, joka oli osasyynä musiikin kovuudelle, mutta hyvä muistaa jatkossa. Nykyään jos kuvaan webbarilla, niin nauhoitan äänen myös eri mikillä, tosin olen siirtynyt enemmän käyttämään Digikameraa, jolla saa kuvattua laajakuvaista videokuvaa. 🙂

 8. Tuohon ajan käsitteeseen liittyen luin aiemmin mielenkiintoisen kanavoinnin. Siinä esitellään aika sellaisena kuin kuvasit jutussasi.

  ”Ymmärtääkseni myös joissain tiedepiireissä on päästy tulokseen, että aika itsessään on illuusio. Oikeasti kaikki tapahtuu tässä ja nyt (menneisyys ja tulevaisuus).

  Kys. kanavointi on luettavissa tästä: http://www.llresearch.org/transcripts/issues/1973/1973_0800.aspx

 9. Nyt myös kanavointiopas aiheeseen liittyen:
  https://henkimaailma.wordpress.com/2010/04/22/kanavointiopas-kanavointi-meditaation-avulla/

 10. mistä tiedätte minkälaisen hengen kanssa olette tekemisissä? raamattu sanoo että paha tulee kuin susi lampaan asussa. ainut henki minkä ihminen tarvitsee on pyhä henki.miksi tyytyä muuhun? jumalahan on kaikki tietävä. tiedän monia jotka harrastanu näitä juttuja eiköä ne oo saanu ” sielunrauhaa” enekuinb ovat antaneet elämänsä jeesukselle ja tulleet uskoon ja sen kautta pyhän hengen.ilman pyhää henkeä ei voi erottaa henkiä, se on jumalalta saatu lahja.olkaa rakkaat ihmiset varovaisia henkivaltojen kanssa, en halua pelotella ja saarnata tai tuputtaa tiettyä uskontoa vaan haluan kertoa että jeesus on ainut oikea tie ja vain hän voi antaa sen mitä janoat

 11. Mielestäni ja omien kokemusteni mukaan Jeesus, taivas, Jumala tai mikä tahansa positiivinen aspekti on paljon laajempi asia kuin vain joku yksi henkiolento. Positiivisia henkiä on henkimaailma täynnä, myös negatiiviseksi tulkituilta hengiltä voi oppia paljon asioita kun on suojelus kunnossa. Jokaisessa meissä on valoisa ja pimeä puolemme, joskus vihamme toisia ihmisiä, joskus rakastamme… Myös henkiä on monenlaisia ja he toimivat monien eri motiivien kautta. Lähtötaso on se mikä määrittelee, jos lähdet avoimin sydämin liikkeelle, niin mikään ei voi sinua johtaa harhaan, kuljet oikeaa tietä kun kuuntelet omaa sydäntäsi. Rakastamalla ja hyväksymällä pimeämmätkin aspektit voit kulkea vapaasti eteenpäin, sen sijasta että taistelisit tai pelkäisit pahuutta. Meissä jokaisessa on positiivinen energia jonka voi nimetä vaikka Jeesusenergiaksi.

 12. Olen saanut avun ensin ajattelemalla Isän Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Amen , kirjoittamalla enkelilleni kysymyksen. otan puhtaan paperin ja kynä käteen. Ensin tulee vähän sekavia merkkejä ja sitten vastaus kysymykseeni. Vastaus on myös toteutunut täsmälleen.

 13. Woou! Kaikki nää on auttanua mua ihan törkeästi! Just tälläsii olen ettiny ja vihdoin löysin ❤ Kokeilemassa kohta henkiopashommaa ja/tai elementin hallintaa =)

 14. Tässä kanavointi jonka minä saan jakaa ryhmälle tänään marraskuun 3. pvä. 2013.

  Rakkaat ystävät ja yhteistyökumppanit.

  Tietoisina kosmoksillisista energianmuutoksista, planeettojen sekä auringon toiminnasta ja maapallon ylösnousemusprosessin tämän hetken vaiheista olemme kiinnittäneet huomiota joihinkin ilmiöihin joidenka näemme johtuvan vastavoimien toimista.
  Vastavoimat pyrkivät vääristämään ja muuntamaan viestejä ja tietoa jota teille kanavien kautta annetaan.
  Asia josta olemme hieman huolissamme on se miten kehoitus oman vapaan tahtonne käyttöön ottamisesta ja todentamisesta on joissakin tapauksissa muuttunut kehoitukseksi kasvavaan itsekkyyteen. Vastavoimien vaikutuksesta joidenkin henkisessä tietoisuudessaan jo pitkälle päässeidenkin ymmärrys on hämärretty.
  Nyt koemme tarpeelliseksi oikaista tätä vääristymää.

  Vapaan Tahdon käyttäminen ja sen todentaminen omassa elämässään ei siis missään tapauksessa tarkoita oikeutta olla ottamatta huomioon ja olla kunnioittamatta toisten Vapaata Tahtoa. Tämä erehdys ymmärryksessä on hyvin inhimillinen, sillä teille ei ole vuosituhansiin opetettu mitä todellisuudessa tarkoitetaan Vapaalla Tahdolla. Päinvastoin teille on opetettu että teidän ei tule noudattaa omaa tahtoanne vaan totella kollektiivista tahtoa /”Jumalan tahtoa. ”
  Ensimmäiseksi, teidän Vapaa Tahtonne on Jumalan tahto. Toiseksi Vapaan Tahdon noudattaminen ei tarkoita että aina saisitte kaiken mitä haluatte…tai että jokainen mielihalunne on saatava ilmaista ja saavuttaa.
  Vapaa Tahto on luomisenne liikkeelle paneva voima, ilman sitä ette voi luoda sitä mikä on korkeimmaksi parhaaksi teille ja siten myös koko ihmiskunnalle.
  Olette ainoita luotuja olentoja joilla on täysin Vapaa Tahto ja tätä pidetään pyhänä lahjana, mutta se tuo myös mukanaan suuremman vastuun siitä mitä ja miten luotte asioita ja tapahtumia.
  Teillä on siis mahdollisuus omasta Vapaasta Tahdostanne osallistua kanssaluojina Luojan suunnitelman toteuttamiseen…eli luomiseen.
  Ehkä ette ole tietoisia että on olemassa toinenkin tahto teissä? Se on mielen, eli egon tahto ja se ilmenee mielihaluina sekä sellaisena itsekkyytenä jossa egon vallassa uskotte olevanne ”oikeutettuja” toteuttamaan kaikkia halujanne toisten tarpeista ja tahdosta riippumatta. Sama mielen tahto voi myös saada teidät alistumaan ja luovuttamaan Vapaan Tahtonne täysin toisten valtaan.
  Tämä johtaa siihen että ette myöskään ota minkäänlaista henkilökohtaista vastuuta päätöksistänne ja valinnoistanne. Seuraus tästä on henkisen kasvunne hidastuminen ja jopa joissain tapauksissa pysähtyminen.
  Muistakaa rakkaat, että joka kerta kun perustelette valintojanne jotka saattavat aiheuttaa toisille tuskaa, kipua tai heidän Vapaan Tahtonsa ohittamista sillä että ”minulla on oikeus” …. on paikallaan pysähtyä kuuntelemaan sielun ääntä, sitä sisäistä opastanne joka kyllä kertoo teille milloin luotte korkeinta parastanne ja milloin egonne ottaa vallan.
  Itsensä rakastamiseen kuuluu täyden hyväksynnän, armon ja vaatimuksista sekä odotuksista luopumisen lisäksi itsekuri, itsensä hillintä ja hallinta… vapaaehtoisesti ilman pakkoa ja pelkoa rangaistuksesta. Nämä ovat tahtotiloja .. Vapaan Tahdon ilmentymiä.

  Rakkaudella, teitä ikuisesti rakastaen

  Henkioppaanne yhdessä ja erikseen …

 15. Olipas hieno viesti!


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Kategoriat

%d bloggers like this: